STIP IT!

Met STIP IT willen we iedereen overtuigen dat pesten heel fout is. Eigenlijk is het principe van de actie heel eenvoudig:

We roepen iedereen op om naar ketnet.be of de Ketnet-app te gaan en daar het Manipest te ondertekenen. Het Manipest bestaat uit vier afspraken die helpen om pesten tegen te gaan. Door deze vier afspraken te laten lezen en de vraag te stellen ze te ondertekenen als je akkoord bent, hopen we dat dit je kan stimuleren om na te denken over pestgedrag.

Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen!

Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt.

Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!

Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.

Wie het Manipest ondertekend heeft, kan dit zichtbaar maken door vier stippen op zijn of haar hand te tekenen. Door dit te doen, laat je weten dat je pesten echt niet oké vind, en dat je er zult zijn voor wie gepest wordt.

Via ketnet.be en de Ketnet-app bestaat ook de mogelijkheid om een foto van je ‘gestipte’ hand te uploaden.

Pesten is – jammer genoeg – een probleem waar jullie waarschijnlijk regelmatig mee te maken krijgen. We willen zeker niet stellen dat we door STIP IT het probleem zullen oplossen. Maar we hopen wel dat we het op deze manier meer bespreekbaar kunnen maken.