Fijne feestdagen!

Het einde van 2020 is in zicht, een jaar waarvan de meesten onder ons de deur graag achter hun dichttrekken.
Door het vervelende coronavirus zijn we er niet in kunnen slagen om veel handbalplezier te beleven.
Toch willen we dit jaar met een positieve noot afsluiten en kijken we vol goede moed uit naar 2021!
We bedanken al onze leden, supporters, vrijwilligers en sponsors voor de inzet in het voorbije jaar.
Laten we klinken op 2021, een jaar met mooie vooruitzichten!
We wensen iedereen warme kerstdagen en een sportief 2021!

COMPETITIES WORDEN UITGESTELD

Tijdens een uitzonderlijke crisisvergadering met vertegenwoordigers van de Koninklijke Belgische Handbalbond, de Vlaamse Handbalvereniging en de Ligue Francophone de Handball werd beslist dat alle nationale en regionale competities voor senioren en jeugd in eerste instantie worden uitgesteld tot begin oktober. In functie van de evolutie van de gezondheidscrisis is een bijkomend uitstel niet uitgesloten. Het spelen van vriendschappelijke wedstrijden is tot begin september niet mogelijk.

Voor wat betreft de BENE-League, de grensoverschrijdende handbalcompetitie met zes Belgische en vijf Nederlandse ploegen, zit later deze week de Raad van Toezicht samen om tot een gezamenlijk besluit te komen.

Voor wat betreft het organiseren van trainingen hebben de verschillende federaties geen beslissingsrecht. Het is aan de clubs om te beslissen of ze wel of niet trainen, rekening houdend met de voorschriften van de lokale overheden.

Als er getraind wordt dan adviseren de KBHB, de VHV en de LFH om dit zoveel mogelijk outdoor te doen, contacten zoveel als mogelijk trachten te vermijden, de regels betreffende sociale afstand houden zo goed mogelijk proberen na te leven en steeds te zorgen voor een goede handhygiëne.

Bovenvermelde maatregelen hebben ook impact op alle nationale en regionale selecties. Die werking wordt opgeschort tot begin oktober en kan nadien eventueel ook verlengd worden.

Meer info: http://handbal.be/nl/news/detail/933/competities-worden-uitgesteld