Lid worden
Om als lid van de club erkend te worden en te mogen deelnemen aan wedstrijden moeten er enkele formaliteiten ingevuld worden.
  • Lid worden van DHC Meeuwen via digitale registratie op het VHV-platform.
We laten een nieuw lid 4 trainingen proeven van het handbal. Daarna wordt er gevraagd om een lidkaart in te vullen. Daarna wordt er gevraagd om zich als lid te registreren.
  • Daarnaast wordt er ook gevraagd om lidgeld te betalen.

Dit lidgeld dekt slechts voor een deel de kosten die de club in het seizoen moet maken: verzekeringen, huurgelden, vergoedingen trainers en scheidsrechters, bijdragen aan de federaties, enz…

Elke speelster mag door haar aansluiting gratis de thuiswedstrijden van de seniorenploeg bijwonen. Elke speelster krijgt bij aanvang van het seizoen 2 DHCM-speelsterskaartjes. Op vertoon van het speelsterskaartje kan een derde persoon ook gratis de thuiswedstrijden van de seniorenploeg bijwonen.

M8+M10                        < 10 jaar          €170
M13                               10-12 jaar         €170
M15                               13-14 jaar        €170
M17                               15-16 jaar        €205
M19                               17-18 jaar        €205
Senioren                       + 15 jaar          €235
Bij meerdere aansluitingen per gezin is er een korting op het lidgeld voorzien:
  • De eerste (oudste) aansluiting: betaalt 100%
  • De tweede aansluiting: korting van €40 op het lidgeld
  • De derde aansluiting: korting van €80 op het lidgeld

Hierbij hebben de speelsters de mogelijkheid om een extra korting van maximaal €50/seizoen op het lidgeld te bekomen door zich (of hun ouders) actief in te zetten bij activiteiten.