Contact

BESTUUR

Voorzitter
Dirk Geysen
dirkgeysen@icloud.com
0473 44 08 36

Secretaris
Lindsey Neyens
secretaris@dhcmeeuwen.be
0498 76 22 77

Penningmeester
Leij Haex
leijhaex@live.be
0478 79 74 17

Sporttechnische jeugdcoördinator
Sara Schildermans
sara.schildermans@hotmail.com
0471 30 34 01

Administratief jeugdverantwoordelijke
Sara Schildermans
sara.schildermans@hotmail.com
0471 30 34 01

Bestuursleden
Jan Steensels
jansteensels@skynet.be
0475 26 18 98

Angèle Hurkmans
jansteensels@skynet.be
0478 25 57 65

Anja Geusens
anjageusens@hotmail.com
0478 23 13 81

Dirk Haex
dirk.haex@gmail.com
0472 07 21 93

Vrijwilligerscoördinator
Ruben Vanhoudt
rubenvanhoudt@hotmail.com
0475 44 05 39

Aanspreekpunt Persoonlijk Integriteit
Filip De Backer
filip_de_backer@telenet.be
0476 96 72 49