Sportongeval

Wat te doen bij sportongevallen?

Bij een sportongeval tijdens een wedstrijd of training moet je, als lid van DHC Meeuwen, zo snel mogelijk een ongevallenaangifteformulier “verzekering tegen lichamelijke ongevallen” van Ethias invullen.

Dit betekent dat wij als club jouw sportongeval kunnen aangeven en jij op die manier de kosten, die niet door de mutualiteit worden terugbetaald, kan terugbetaald krijgen van de verzekeringsmaatschappij.

Het betreft hier een ONGEVALLEN verzekering, dus alle letsels ten gevolge van overbelasting worden niet gedekt door de polis.

Het ongevallenaangifte-formulier “verzekering tegen lichamelijke ongevallen” is ter beschikking bij de ploegbegeleider of bij de secretaris. (Lindsey Neyens – secretaris@dhcmeeuwen.be – 0498 76 22 77). Of je kunt het hier downloaden.