Sportongeval

Wat te doen bij sportongevallen?

Bij een sportongeval tijdens een wedstrijd of training moet je, als lid van DHC Meeuwen, zo snel mogelijk een aangifteformulier “verzekering tegen lichamelijke ongevallen” van Ethias invullen.

Dit betekent dat wij als club jouw sportongeval kunnen aangeven en jij op die manier de kosten, die niet door de mutualiteit worden terugbetaald, kunt terugbetaald krijgen van de verzekeringsmaatschappij.

Het betreft hier een ONGEVALLEN verzekering, dus alle letsels ten gevolge van overbelasting worden niet gedekt door de polis.

 

Wat moet je doen bij een sportongeval? 

Bij een sportongeval tijdens een wedstrijd of training moet er zo snel mogelijk een ongevallenaangifte-formulier (Ethias) ingevuld worden.                           Het ongevallenaangifte-formulier “verzekering tegen lichamelijke ongevallen” is ter beschikking bij de ploegbegeleider of bij de secretaris. (Hilde Vanwezemael – Arkstraat 39 – Meeuwen – 011/792492). Of je kunt het hier downloaden

Enkele aandachtspunten bij het invullen van het ongevallenaangifte-formulier:

 • Op blz 1 vul je al de gegevens in onder “2  identiteit van het slachtoffer” en onder “3  gegevens van het ongeval”
 • Op blz 2 vul je al de gevraagde gegevens in onder “5  betrokkenheid andere partijen” en laat je al de gevraagde gegevens invullen door 2 getuigen, bv trainer en ploegbegeleider, onder “6  getuigenissen” en “7  toezicht”
 • Blz 3 onderteken je (of je wettelijke vertegenwoordiger) en je kleeft op de voorziene plaats een vignet van het ziekenfonds
 • Op blz 4 vult de behandelende arts al de gevraagde gegevens in
 • Op een apart blad noteer je hoe de kwetsuur ontstaan is
 • Het volledig ingevulde formulier bezorg je aan Hilde Elen, Kerkplein 2 bus4 in Meeuwen, zodat de verdere afhandeling van de aangifte kan gebeuren.
  Ingevuld formulier NOOIT zelf naar Ethias sturen !!! – clubgegevens en handtekening clubverantwoordelijke zijn nodig

 • Het formulier wordt online naar Ethias verstuurd. Daarna verloopt het contact met de verzekeringsmaatschappij niet meer langs de club, maar enkel nog via jou, het slachtoffer.
 • Na 3 tot 4 weken krijg je van de verzekeringsmaatschappij Ethias een brief met een referentienummer, welk je op elk document met betrekking tot je sportongeval moet invullen
 • Al de rekeningen die je moet betalen, betaal je. Bewaar al de documenten van onkosten, die je maakt ivm het ongeval, en maak er een copie van.
 • Breng dan de onkosten binnen bij je mutualiteit – met vermelding dat het een sportongeval betreft – zij doen een eerste terugbetaling van onkosten waarvoor tussenkomst van de mutualiteit is voorzien. Zij bezorgen je een verzamelstaat of kwijting van de gedane verrichtingen.
 • De verzamelstaat van de mutualiteit en andere onkostennota’s (facturen, apothekersrekeningen, …) stuur je zelf naar Ethias, altijd met vermelding van je dossiernummer. Maak altijd copies !!!
  • Ethias – Prins Bisschopssingel 73 – 3500 Hasselt – 011/282225
 • Bij genezing van de kwetsuur laat je een arts een “genezingsverklaring” invullen.
 • Deze genezingsverklaring en de afrekeningsstaat van het ziekenfonds stuur je naar de verzekeringsmaatschappij Ethias met vermelding van je referentienummer.
  • Ethias – Prins Bisschopssingel 73 – 3500 Hasselt – 011/282225
 • De verzekeringsmaatschappij Ethias doet de terugbetaling van de  onkosten, waarvoor zij tussen komen, rechtstreeks op je rekeningnummer.