Functieomschrijvingen

Bestuur

Voorzitter:

 • Algemeen verantwoordelijke van de club
 • Coördineren van taken binnen de club
 • Vertegenwoordigen van de club bij externe instanties
 • Coördineren van clubvisie – verantwoordelijke voor navolging van clubvisie
 • Contacten leggen en onderhouden met sponsors, politiek,…
 • Coördineren van aanwerving van trainers en speelsters
 • Coördineren van de clubwebsite

Secretaris:

 • Administratieve ondersteuning van het bestuur, van de club
 • Verslaggeving van bestuursvergaderingen,…
 • (Administratieve) contacten leggen met federaties, officiële instanties,…

Penningmeester:

 • Verantwoordelijke voor de financiële werking
 • Contacten leggen en onderhouden met sponsors

Bestuursleden:

 • Medeverantwoordelijken betreffende de dagelijkse werking van de club
 • Contacten leggen en onderhouden met sponsors
 • Verantwoordelijken voor nevenactiviteiten

 

Cel sportief/technisch

Sportief/technisch verantwoordelijken:

 • Algemeen en sportief sturen en organiseren van de sporttechnische cel/werking
 • Zetten samen met jeugdcoordinator en trainers de lijnen uit van het sporttechnisch beleid binnen de club
 • Vormen de schakel tussen cel sportief/technisch en bestuur
 • Vormen schakel tussen bestuur, trainers en speelsters
 • (Mede)contactpersonen bij aanwerving van trainers en speelsters

Jeugdcoordinator:

 • Sportief sturen en organiseren van de jeugdwerking
 • Vormt schakel tussen jeugdwerking en sporttechnische werking
 • Opmaken, sturen en opvolgen van het club-jeugdplan volgens het sporttechnisch beleid binnen de club
 • Begeleiden, sturen van jeugdtrainers volgens afspraken in club-jeugdplan
 • Organiseren van jeugdtrainersvergaderingen – opmaken van verslagen van jeugdtrainersvergaderingen

Jeugdverantwoordelijke:

 • Algemeen sturen en organiseren van de cel jeugdwerking
 • Vormt schakel tussen bestuur en de cel jeugdwerking

Trainers:

 • Sportief opleiden en begeleiden van de speelsters (volgens het club-jeugdplan)
 • Passen de sporttechnische clubafspraken toe bij het opleiden en coachen van de speelsters
 • Coachen van wedstrijden

Ploegbegeleiders:

 • Praktisch ondersteunen van speelsters en trainers

 

Cel activiteiten

Verantwoordelijken:

 • Organiseren van extra-sportieve activiteiten (clubfeest, quiz, kienavond, eetdag, trainingsweekend jeugdploegen, …)
 • Vrijwilligersverantwoordelijk: contactpersoon met groep vrijwilligers – onderhouden en aanvullen van de groep van vrijwilligers en helpers

Vrijwilligers:

 • Helpen bij extra-sportieve activiteiten

 

Cel medische ondersteuning

 • Medisch onderzoek bij speelsters indien medisch attest vereist is
 • (Para)medische ondersteuning van speelsters

 

Cel website/PR

 • Informatie van club verstrekken via website
 • Onderhoud van website