Gedragscode

Dmv van een club-gedragscode probeert de club de speelsters, trainers, ploegbegeleiders, ouders en supporters te overtuigen van het belang van oa fairplay.
Respect hebben en tonen voor je omgeving (medespeelsters, tegenstander, scheidsrechters, sporthaltoezichters, …), positief omgaan met winst en verlies, … zijn belangrijke elementen hierin.
Hieronder de club-gedragscode van DHC Meeuwen:
 • Wees een waardige vertegenwoordiger van de club.
 • Op trainingen en wedstrijden wordt een positieve instelling en totale inzet verwacht.
 • Handbalkledij is verplicht. Sportschoenen hebben bij voorkeur witte, kleurvaste of kleurloze zolen. Sportschoenen, die buiten de sporthal gedragen worden, zijn niet toegelaten in de sporthal.
 • Clubkledij wordt bij alle sportieve activiteiten volgens de gemaakte afspraken gedragen.
 • Harsgebruik is enkel toegelaten tijdens wedstrijden van de senioren (2e nationale dames).
 • Trainingen starten en stoppen steeds op het afgesproken uur.
 • Tijdens de training zijn de trainers verantwoordelijk, niemand mag daarom zonder uitdrukkelijke toestemming de training verlaten.
 • Voorziene afwezigheden op training en/of wedstrijd worden vooraf aan de trainer gemeld.
 • Bij thuiswedstrijden wordt elke speelster tijdig, op het afgesproken uur in de kleedkamer verwacht. Afwijkingen kunnen enkel na overleg met de trainer.
 • Bij uitwedstrijden wordt elke speelster tijdig, op het afgesproken vertrekuur aan de sporthal verwacht. Afwijkingen kunnen enkel na overleg met de trainer.
 • Carpooling is kostenbesparend en milieuvriendelijk; maak bij uitwedstrijden goede afspraken voor vervoer. Er wordt aangedrongen op het nemen van een douche na de training en wedstrijd. Een goede hygiëne is belangrijk. Respecteer de gereserveerde douchetijd.
 • Heb respect: voor elkaar, voor de tegenstrever, voor de scheidsrechters, voor je begeleider(s), trainer, voor het personeel van de sporthal, … Dit uit zich in sportiviteit tijdens trainingen en wedstrijden, hulpvaardigheid bij kwetsuren …
  Aanvaardt zonder tegenspraak de beslissingen van de scheidsrechters.
  Vraag je ouders, vrienden en andere supporters om je ploeg op een positieve en sportieve manier aan te moedigen en te steunen.
 • Eten en/of drinken zijn niet toegelaten in de sportzaal, de kleedkamers en de tribune. Enkel water in plastieken flessen is toegelaten.
 • Laat bij het verlaten de sporthal en kleedkamers netjes achter; laat geen afval of andere dingen rondslingeren.
 • De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen.
 • Bij wangedrag van een speelster kan het bestuur sancties overwegen gaande van een tijdelijke schorsing tot een verwijdering uit de club.